Nabídka


Grafický design, sazba a zlom tiskovin, reklamní a propagační grafika
Firemní identita

Firemní identita (Corporate identity)
je jednotný grafický firemní styl, podle kterého může zákazník již na první pohled identifikovat vaši společnost. Jedná se

o nezaměnitelnou vizuální tvář firmy.


Při tvorbě firemní identity se využívá grafického designu k docílení jednotného vzhledu pro firemní tiskoviny, tiskové propagační materiály i pro online propagaci prostřednictvím webové prezentace.
Po odsouhlasení návrhu firemní identity vám připravíme podrobný designový manuál, pomocí kterého můžete svou firemní identitu udržovat dlouhodobě

ve stejné kvalitě.

Logo

Grafická značka, která reprezentuje buď firmu či celou korporaci firem, nebo jen jednotlivý produkt. Logo je jedním

z nejdůležitějších prvků propagace a reklamy, které firma má k dispozici. Zejména pak je základním prvkem všech firemních materiálů jak tištěných, tak elektronických.

Nejdůležitějším kritériem, které musí dobré logo splňovat, je zapamatovatelnost.
K dosažení maximálního účinku je třeba, aby bylo jednoduché, čitelné, jednoznačné a aby také odráželo zaměření vaší firmy. Nezbytnou součástí jsou pravidla jeho použití (logomanuál), která jasně definují způsob používání značky, její barevnost, velikosti, ochranný prostor, zakázané varianty apod.

 

Profesionálně navržené a zpracované logo výraznou měrou přispěje k úspěchu vašich produktů či služeb a tím i k úspěchu vaší společnosti. Navrhujeme nová loga nebo přetváříme a modernizujeme loga stávající.

DTP

 

Desktop publishing - služby k tvorbě tištěného nebo elektronického dokumentu za pomoci počítače.
Součástí DTP služeb je Prepress příprava materiálů, zejména fotografií a grafiky do tisku či k elektronické publikaci. Zpracováváme obrazové předlohy

z digitálních či klasických fotografií, skenování, retuš, úprava barvy atd.
 

Tiskoviny

Výroční zprávy

Výroční zprávou je dokument, který společnosti vydávají jednou ročně. Výroční zprává musí obsahovat údaje, které požaduje zákon. Jedná se o informace o hospodaření organizace.
Z toho vyplývá, že výroční zpráva obsahuje zejména fakta a čísla, přesto může být tato zpráva čtivým a zajímavým obsahem.


Výroční zprávy jsou nedílnou součástí firemní kultury a právě proto je nutné je sladit
s korporátní identitou. to znamená,

že výroční zpráva je tvořena a tištěna tak,aby obsahovala firemní barvy a logotypy, které se čtenáři  při otáčení stranami budou vrývat pomaličku do paměti.

 

Vizitky

Dovolíme si říci, že každá firma v dnešní době potřebuje navštívenky čili vizitky. Každou vizitku pro naše klienty vytváříme

s přirozenou pečlivostí a snažíme se,

aby vizitka odpovídala postavení dané osoby, která se vizitkou prezentuje. Jsme schopni také pro jednotlivé divize firmy (pokud

je společnost má) navrhnout individuální design vizitky

 

Prezentační desky

Velmi často se obchodní i jiní zástupci prezentují v různých firmách např. aby získali nové zakázky. K tomuto jsme schopni navrhnout kvalitní design prezentačních desek, které reprezentují firmu. Každý zákazník našeho klienta pak lehce na stole plném různých papírů pozná, ve kterých prezentačních deskách najde ty správné informace.

 

Letáky

V již zmíněných prezentačních deskách
si obchodní zástupci nosí mimo jiné také informační letáky. Letáky slouží k prezentaci informací týkajících se nabídek, jednotlivých produktů nebo služeb. Pro naše zákazníky řešíme veškeré možné verze letáků dle jejich přání.

Formuláře

Téměř každá společnost potřebuje od svých zaměstnanců a klientů neustále vyplňovat spoustu formulářů, kde každá kolonka má svůj význam. Zejména tyto formuláře by měly obsahovat firemní znaky, které patří
do korporátní identity dané společnosti.

 

Firemní časopisy

V neposlední řadě také připravujeme firemní časopisy, které mají za úkol informovat zaměstnance o novinkách, které se dějí
v dané firmě.

 

Katalogy

Katalogy vytváříme pro firmy, které prezentují své produkty. Každý zákazník ocení, pokud mu pošlete katalog, dle kterého si u vás může např. objednat zboží až domů. Katalogy vyrábíme ve všech možných provedeních, dle možností zákazníka doporučíme materiály, od luxusního

až po velmi ekonomické.

 

Prospekty

Prospektem chceme naladit zákazníka k tomu, aby zakoupil služby či výrobky, které jsou v něm prezentovány. Jde o originalitu kterou umíme vašim prospektům vdechnout
a nabídnout mnohé verze výsledného tiskového provedení.

 

Plakáty

Existuje mnoho různých míst, kde můžete vyvěsit plakát s mottem či reklamním sloganem vaší firmy. Takový plakát je důležité správně navrhnout i vytisknout. Tisknout

se dá na mnoho druhů materiálů podle toho, jakým podmínkám bude plakát v budoucnu vystaven. Navrhujeme  plakáty všech formátů až po billboardy.

 

Reklamní a reprezentační předměty

Pro posílení značky navrhneme v souladu
s firemní identitou (případně individuálně) grafický design potisku reklamních
a reprezentačních předmětů. Od tužky po auto.

Termíny


Rychle (včera bylo pozdě) - práce přes noc. Většinou však nezbývá čas na kvalitní korekturu zákazníkem :-(


Klasika (potřebuji to do několika dnů) - zákazníkovi záleží  na pevném termínu stejně jako na špičkové kvalitě.


(čekání na Godota) - zákazníkovi na čase nezáleží. Miluje extrémní dokonalost :-)
 

Cena

Cena zakázky je vždy individuální a dohodne se předem (nebojte se nás zeptat). Vždy záleží na složitosti, rozsahu a čase potřebném
k realizaci. Zákazník platí až za schválenou
a předanou finální verzi zakázky.


Pro charitativní účely máme nastavenou minimální cenu zakázky - tabulka mléčné čokolády "Studentská pečeť s višněmi" (180 g)

© 2023 by The Agency.Proudly created with Wix.com

Kontakt

 

Grafir
Mgr. Michal Strejček
Mokropeská 703, 252 28 Černošice
IČ: 48079235


+420 602 613 731
grafir@grafir.cz
www.grafir.cz

Klienti
uschovna
uschovna
uschovna
LinkedIn
LinkedIn
LinkedIn
WindowStar
WindowStar
WindowStar
Přenos dat