1/8

"Lidé budou poslouchat
co říkáte,

ale věří pouze tomu,
co vidí."

Grafika, grafický design

Firemní identita, logo, tiskoviny, grafické manuály
Reklama, propagace, inzeráty, katalogy ...

Úprava fotografií a obrázků, vektorová grafika
Počítačová sazba a zlom
Grafika pro webové stránky

... podporujeme

logo - idebtity

Logo / Identity

 

Připravíme grafické řešení firemní identity včetně loga, logotypu, značky produktů a služeb, firemních tiskovin, profilu společnosti, výročních zpráv atd.

grafika

Grafický design

 

Navrhneme propagační plakáty, letáky, bannery, inzeráty, katalogy a brožury, obaly, zlom a sazbu knih a časopisů, nebo jiných tiskovin.

grafický design

DTP

 

Poskytneme služby v oblasti DTP. Úpravy a retuše fotografií a obrázků, skeny podkladů, úpravu sazby textu včetně kompletní předtiskové přípravy.

tisk

Tisk

 

Zajistíme tisk zakázek. Vybereme nejvhodnější tiskárnu a postaráme se, aby zakázka byla včas dodána
na určené místo.